Αλλότρια καθήκοντα νοσηλευτών


    

Το τελευταίο χρονικό διάστημα με αφορμή τη μείωση του αριθμού των ειδικευομένων ιατρών στο ΠΓΝΕ παρατηρείται η τάση , είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο , οι νοσηλευτές να επιφορτιστούν και με τη γραφική δουλειά που οι ειδικευόμενοι εκτελούν έως σήμερα (πχ καταχώρηση και παραγγελία εργαστηριακών εξετάσεων )

Ο Σύλλογος νοσηλευτών , στο άκουσμα και μόνο αυτών των πρακτικών , αποφάσισε να πάρει άμεσα θέση και να σας ενημερώσει ότι δεν εκτελούμε πράξεις ή εντολές εκτός των προβλεπόμενων στο Π.Δ. της 14ης Ιουνίου 1989, με το οποίο καθορίζονται τα επαγγελματικά μας δικαιώματα .

Ήδη, οι κακές πρακτικές του παρελθόντος, έχουν φορτώσει στις πλάτες μας ,δεκάδες ,μη νοσηλευτικές πράξεις , επιβαρύνοντας το φόρτο εργασίας μας ,με συνέπεια την ψυχική και σωματική μας εξουθένωση , χωρίς προοπτική άμεσης βελτίωσης .

Συναντηθήκαμε λοιπόν άμεσα με τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας καθώς και με το Διοικητή και τον Υποδιοικητή του ΠΓΝΕ .

Προς καλή μας εντύπωση, η θέση τους ταυτίζεται με τη δική μας και επιπροσθέτως μας ζήτησαν να αναφέρονται άμεσα και επώνυμα τέτοια περιστατικά , προκειμένου να λύνονται χωρίς καθυστέρηση.

Σημειώνουμε ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί και να επιζητάτε πάντοτε να σας επιδεικνύουν τα έγγραφα με τα οποία σας εντέλλουν να εκτελέσετε αλλότρια καθήκοντα .

Ο Σύλλογος ήταν και θα είναι πάντοτε δίπλα σας , σε οποιοδήποτε δίκαιο αίτημά σας.